top of page
  • Zdjęcie autoraMarek Widomski

Czy jesteś dobrym człowiekiem?

Prawdopodobnie odpowiesz, że "tak".

Czyli wszystko, co robisz, mówisz i myślisz w Twoim życiu jest dobre?

Jeśli jesteś szczery przed sobą, to powiesz: "no nie, ale..."

I tutaj pojawiają się różne "ale" - najczęstsze "ale" są mniej więcej takie:

  • "ale nikt nie jest doskonały"

  • "ale zawsze się staram być dobrym"

  • "ale w porównaniu do innych wypadam dobrze"

  • "ale gdyby wszyscy byli tacy, jak ja to świat byłby lepszy"

I jest wiele podobnych usprawiedliwień naszych złych czynów, słów i myśli.


Żeby sprawdzić, czy jesteś dobrym człowiekiem potrzebujesz porównać siebie z jakimś wzorcem dobra.

Czy istnieje taki wzorzec dobra w świecie nasiąkniętym relatywizmem, w którym dobro i zło ustala się większością głosów, w którym każdy jest sobie sterem, żeglarzem i okrętem?

Może jednak jest taki uniwersalny wzorzec, do którego możemy się porównać.


Czy jesteś dobrym człowiekiem?

Co jest dobre?

Co jest złe?

Ostatecznym i jedynym obiektywnym źródłem wiedzy na temat dobra i zła jest Bóg - Stwórca.

Musimy zgodzić się z tym, że reguły wszędzie wyznacza szef, właściciel, zarząd itp.

Właścicielem świata jest ten, kto go stworzył i to właśnie Bóg, jako szef ustalił wszelkie reguły dla człowieka.

Stwórca określił jasno, co jest dobre i co jest złe.

Dekalog

Całą wiedzę na temat dobra i zła mamy skoncentrowaną w Dekalogu.

W dziesięciu przykazaniach możesz przejrzeć się, jak w lustrze. Możesz porównać z nimi swoje życie.

Zamiast porównywać się z innymi ludźmi porównaj się Bożym wzorcem dobra i zła.

W ten sposób dowiesz się na ile jesteś dobry.


Dlatego zapraszam Cię do zrobienia sobie krótkiego testu.

Test polega na konfrontacji z Dziesięcioma Przykazaniami, czyli Dekalogiem.

Pamiętaj, że test robisz dla siebie, aby uświadomić samemu sobie, w jakim jesteś miejscu przed Bogiem.

Dlatego zachęcam do szczerych odpowiedzi, a wtedy wynik testu będzie rzetelny i da Ci świadomość Twojej kondycji duchowej.

Poniżej masz Dziesięć Przykazań.

Do każdego przykazania jest zadane proste pytanie, na które należy odpowiedzieć: „TAK” lub „NIE”.

(dziesięć przykazań zaczerpnięte z Biblii Tysiąclecia – Księga Wyjścia 20,1-17)


10 przykazań i 10 pytań


1 przykazanie

"Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!"

Czy jest coś lub ktoś, co zajmuje pierwsze miejsce w Twoim życiu przed Bogiem?

Czy cokolwiek kochasz bardziej niż Boga?

TAK                NIE


2 przykazanie

"Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań."

Czy oddajesz pokłon i otaczasz czcią wyobrażenia Boga w postaci figur i obrazów namalowanych lub wytworzonych w swojej głowie ?

TAK                NIE


3 przykazanie

"Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy."

Czy wzywasz imienia „Jezus”, aby wyrazić swoje emocje?

Czy używasz imienia „Jezus”, jako przerywnik zastępujący przekleństwo w zdaniu?

TAK                NIE


4 przykazanie

"Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty."

Czy dzień święty wykorzystujesz na pracę i zajęcia pospolite.

TAK                NIE


5 przykazanie

"Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie."

Czy o swoich rodzicach wyrażasz się bez szacunku np. „starzy”, „wapniaki”?

Czy okazywałeś brak posłuszeństwa rodzicom?

TAK                NIE


6 przykazanie

"Nie będziesz zabijał." (Jezus powiedział, że każdy kto się gniewa na bliźniego będzie winien sądu. A kto powie „pusta głowo” stanie przed radą. A kto powie „głupcze” pójdzie do piekła – Mateusza 5,21-22)

Czy zdarzyła Ci się taka postawa wobec bliźniego?

Czy złościłeś się na bliźnich i wyzywałeś ich?

TAK                NIE


7 przykazanie

"Nie będziesz cudzołożył." (Jezus powiedział, że każdy kto patrzy na kobietę i pożąda jej, już dopuścił się cudzołóstwa w sercu – Mateusza 5,28)

Czy patrzyłeś tak na kobietę?

Czy patrzyłaś tak na mężczyznę?

TAK                NIE


8 przykazanie

Nie będziesz kradł.

Czy przywłaszczyłeś sobie cokolwiek, co do Ciebie nie należało? (nie ważne, jakiej to było wartości)

TAK                NIE


9 przykazanie

"Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek."

Czy skłamałeś? Czy wprowadziłeś kogoś w błąd? Czy oszukałeś kogoś?

TAK                NIE


10 przykazanie

"Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego."

Czy pojawiła się w Twoim sercu chciwość/pożądanie?

TAK                NIE


Czy jesteś dobrym człowiekiem?


Czy lustro Bożego Prawa pokazało Ci jakieś braki?

Czy coś wymaga naprawy, korekty?

Jeśli widzisz cokolwiek do zmiany, to pamiętaj, że lustro nie służy do mycia się, ale woda i mydło.

Podobnie Prawo Boże, które jest jak lustro nie służy do oczyszczenia się z grzechu, ale Boże środki czyszczące.

Większość ludzi jednak powtarza ten sam błąd i próbuje oczyścić się Prawem przez staranie się wypełniania go lepiej.

Bóg dał człowiekowi, który widzi swój grzech jedno jedyne miejsce do obmycia się ze swojej winy wobec Boga.

Tym miejscem jest ofiara Jezusa Chrystusa złożona na krzyżu Golgoty.

Niewinna krew Baranka Bożego może oczyścić Ciebie z każdego grzechu.

 

„Albowiem łaską zbawieni jesteśmy i nie jest to z nas – Boży to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił” (Efezjan 2,8-9)

 

Marek Widomski

Polecam


29 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加

Aby otrzymywać powiadomienia
o kolejnych postach
subskrybuj blog

Dziękuję za subskrybcję

bottom of page