top of page
Marek Widomski

Witaj! Cieszę się, że jesteś tutaj.

W 1985 roku Bóg przyciągnął mnie do siebie swoją miłością, przebaczył moje grzechy i uwolnił mnie z nich. Postanowiłem pójść za Jezusem, oddałem Jemu życie. Miałem wtedy 17 lat. W Jezusie Chrystusie Moje życie jest spełnione, ma sens i cel.

Od tego czasu czytam Biblię, czytam, rozważam, rozmyślam i  odkrywam w niej wiele wspaniałych rzeczy. Robię notatki i zapisuję to w zeszytach i na komputerze. Częścią z tych odkryć dzielę się głosząc kazania w kościele, niektóre rzeczy opowiadam podczas prywatnych spotkań. Wieloma odkryciami dzielę się z moją żoną Moniką, która czasami ma mnie dość i mówi: "Marek, znowu wpadłeś w kaznodziejski zapał i głosisz mi kazanie..." Dzieci czasami się ze mnie śmieją i mówią: "Tato, kto i kiedy przeczyta, to wszystko, co napisałeś".

Po wielu wahaniach dojrzałem, aby stworzyć tego bloga. Czy ktoś to będzie czytać? Nie wiem. Wiem natomiast, że wiele z tych rzeczy, które chcę napisać były dla mnie wielkimi odkryciami i miałem wrażenie, że to Pan Jezus otworzył przede mną swoje Słowo i dał takie spojrzenie na dany temat.

Będę się starać, aby to, co napiszę nie było tylko teorią, ale miało bardzo praktyczne zastosowaniu w życiu, chodzeniu z Bogiem i wzroście duchowym.

Zapraszam Cię, więc do czytania, komentowania i jeśli uznasz za wartościowe do udostępniania innym.

Marek Widomski

bottom of page