top of page
  • Zdjęcie autoraMarek Widomski

Idealni rodzice. Czyli jak wychowywać dzieci wg Biblii?

5 sekretów gwarantujących dobre wychowanie dziecka.


wychowanie dzieci - idealni rodzice


Biblia mówi, że wszelkie ojcostwo pochodzi od Boga - Ojca nas wszystkich.

Bóg pod każdym względem jest wzorem dla ojców i rodziców. Jeśli od kogoś mamy się uczyć i czerpać wzory rodzicielstwa, to przede wszystkim od Boga – Ojca, od którego wszelkie ojcostwo pochodzi. Bóg jest doskonały i nie popełnił żadnych błędów wychowawczych.


Oto 5 punktów, w których możemy wziąć przykład z Pana Boga:


1 – Czy chcesz mieć dziecko?


Człowiek stworzony przez Boga nie był przypadkiem. Bóg stworzył człowieka z powodu miłości, aby błogosławić go, obdarowywać i cieszyć się wzajemną relacją.


Tu zaczyna się rodzicielstwo na wzór Boga, kiedy małżeństwo chce mieć dzieci, jako wyraz miłości nie tylko do siebie, ale też do dziecka, które przyjdzie na świat. Dziecka, które nie pokrzyżuje naszych planów, ale będzie naszym oczekiwaniem i radością.2 – Jak przygotować się na przyjście dziecka?


Zanim Bóg uczynił pierwszych ludzi stworzył cały świat. Bóg przygotował dla ludzi wszystko, czego potrzebowali. Ogród Eden był najlepszym miejscem na ziemi – wymarzonym domem. Nie było tak, że ludzie zostali stworzeni najpierw i zawieszeni w powietrzu w głodzie i chłodzie czekali aż zostanie stworzony dla nich świat.


Jest to dobry przykład dla rodziców, aby przygotowali się na przyjście dziecka. Aby stworzyli dziecku, jak najbardziej przytulne, miłe i praktyczne otoczenie. Oczywiście stosownie do swoich możliwości. Nie robili tego na ostatnią chwilę i byle jak. Zaplanujcie dom dla dziecka, aby miało to, czego potrzebuje.


W Biblii czytamy: "Boska Jego moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia"

3 – Jak dać dziecku akceptację, poczucie bezpieczeństwa i wartości?


Bóg po stworzeniu Adama i Ewy nie zostawił ich samym sobie. Bóg przebywał z nimi i dawał im swoją obecność. Powstała wtedy po raz pierwszy na świecie niezwykła relacja miłości ludzi z Bogiem. Ludzie poznawali Boga i byli kształtowani Jego miłością, pokojem, radością, dobrocią. Nasycali się Bogiem. Adam i Ewa przez obecność Boga czuli się kochani, akceptowani, bezpieczni, wartościowi.


Dla rodziców jest to ważna lekcja i przykład, aby otoczyć dziecko od pierwszych dni życia ciepłem miłości. Kiedy dziecko nie rozumie jeszcze znaczenia słów to już rozumie miłość, zainteresowanie, obecność, dotyk, przytulanie, wyczuwa atmosferę. Nie żałujmy dziecku miłości, dzięki której dziecko czuje się akceptowane, bezpieczne i wartościowe.


4 – Czy wyznaczać dziecku granice i reguły?


Bóg od początku wyznaczył jasne granice dla człowieka. Mogli dokonywać niezliczonej ilości dobrych wyborów i tylko jeden zły wybór. Ponieważ ludzie dokonali złego wyboru znaleźliśmy się w świecie, w którym możemy dokonywać niezliczonej ilości złych wyborów. Świat jest skażony grzechem i złem, dlatego Bóg wyznaczył konkretne zasady, przykazania, prawa, nakazy, zakazy, nauki, instrukcje, jak funkcjonować w upadłym świecie. Bóg jasno określa, co jest dobre, co złe. Boże reguły mają na celu:

Chronić człowieka od zła

Wskazać, co jest dobre

Kształtować charakter

Wyznaczać drogę i cel


Rodzice za przykładem Boga Ojca powinni wyznaczać granice dziecku. Od początku dziecko powinno być uczone, że żyje w świecie, gdzie obowiązują reguły, które najpierw wyznaczają rodzice, opiekunowie, potem nauczyciele, pracodawcy i prawo. Brak zasad to anarchia.

Jak i kiedy wprowadzać reguły? Na pewno należy zakazy, nakazy, nauczanie i wymagania dostosować do wieku i rozwoju dziecka. Pamiętajmy o tym, że zasady, które wprowadzamy mają mieć na celu:

ochronę dziecka,

wskazywanie dobra i zła,

kształtowanie charakteru,

wyznaczenie kierunku i sposobu życia.


5 – Jakie metody wychowawcze stosuje Bóg?


Boże wychowywanie jest nakierowane na cel. Bożym celem wychowania człowieka jest dojrzałość duchowa. Dojrzały człowiek rozumie, co jest dobre i złe, jest odpowiedzialny, potrafi funkcjonować społecznie, żyje w miłości. Jezus jest wzorcem dojrzałego duchowo człowieka – do tego wzoru Bóg nas kształtuje. Mamy stać się podobni do Jezusa Chrystusa.

Bóg przedstawia idealny sposób wychowywania, który składa się z dwóch filarów:

1) Okazywanie doskonałej miłości.

2) Wyznaczenie konkretnych reguł.

Te dwa filary stosowane w równowadze dają statystycznie najlepsze efekty wychowawcze.

Narzędzia wychowawcze stosowane przez Boga względem człowieka:

Miłość, którą Bóg wyraził przez ofiarowanie Syna – Jezusa na krzyżu Golgoty.

Nauczanie, które jest zawarte na stronach Biblii.

Przykład – Jezus jest wzorem dla człowieka.

Ćwiczenia, przez różne zadania, które Bóg zleca człowiekowi do wykonania.

Egzaminowanie za pomocą doświadczeń i prób, przez które człowiek przechodzi.

Karanie za bunt i nieposłuszeństwo, przez cierpienie i trudności.

Nagradzanie za posłuszeństwo i wierność.

Pocieszanie i zachęta.


Biorąc przykład z Boga rodzice powinni wyznaczyć cel wychowania dziecka. Wg Biblii takim celem jest wychowanie dziecka dla Pana. Oznacza to zrozumienie tego, że dziecko, jako dar od Boga zostało powierzone rodzicom na okres wychowania. Bóg oczekuje, że proces wychowania doprowadzi dziecko do poznania Boga i świadome wybranie przez niego Jezusa, jako swojego Pana.

Dziecko po urodzeniu jest całkowicie zależne od rodziców, pod ich władzą i opieką. Proces wychowania ma przebiegać w taki sposób, aby stopniowo przekazywać dziecko pod władzę i opiekę Ojca w niebie, żeby ostatecznie dziecko znalazło się pod całkowitą władzą i opieką Boga Ojca.

Wyznaczony cel określa sposób wychowania.

Rodzice powinni oprzeć swoje wychowanie na dwóch filarach:

1) Okazywanie doskonałej miłości.

2) Wyznaczenie konkretnych reguł.

Te dwa filary stosowane w równowadze dają statystycznie najlepsze efekty wychowawcze.

Narzędzia wychowawcze stosowane przez Boga względem człowieka powinny być analogiczne względem dziecka:

Miłość bezwarunkowa, którą kochamy nie za coś, ale pomimo wszystko.

Nauczanie – poświęcanie dużo czasu na zakładanie biblijnych fundamentów i przekazywanie dziecku wiary w Słowo Boże i Jezusa Chrystusa.

Przykład – rodzice powinni być przykładem życia chrześcijańskiego dla dziecka.

Ćwiczenia, przez różne zadania, które zlecamy dziecku do wykonania.

Egzaminowanie – pozwalanie dziecku doświadczać trudności, aby zmierzało się z przeciwnościami i uczyło się je pokonywać.

Karanie za bunt i nieposłuszeństwo – uczenie dziecka odpowiedzialności i życia w świecie, gdzie obowiązuje prawo, które karze za jego przekraczanie. Uświadamianie dziecku, że zapłatą za bunt wobec Boga i Jego prawa będzie surowa kara.

Nagradzanie za posłuszeństwo i wierność wobec Bożych wartości. 

Pocieszanie i zachęta - rodzice mają motywować i wzmacniać dzieci, aby nie upadały na duchu.


W przypowieściach Salomona czytamy:


"Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść,

a nie zejdzie z niej nawet w starości"


Marek Widomski


Polecam nasze Kursy171 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

Aby otrzymywać powiadomienia
o kolejnych postach
subskrybuj blog

Dziękuję za subskrybcję

bottom of page